tapınmaq

tapınmaq
f.
1. Səcdə etmək, sitayiş etmək, ibadət etmək, pərəstiş etmək. <Xəyyam:> Bir tanrıya lazımsa tapınmaq; Zövq əhli tapınsın sana birdən. H. C.. <Elxan:> . . Bütün varlıq mənim qılıncıma deyil, azad diləklərə, azad vicdanlara tapınmalıdır. C. C..
2. məc. Pərəstiş dərəcəsində sevmək, məftun olmaq. Gözəlliyə tapındığı o gündən bəri; Bir başqalıq duyulmaqda onun səsində. Ə. C.. Mən qapandığım, tapındığım hissiz, sükut aləmindən qayıdıram. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pərəstiş — is. <fars.> 1. Sitayiş etmə, tapınma, ibadət etmə, səcdə etmə. Pərəstiş etmək – sitayiş etmək, tapınmaq, ibadət etmək, ilahiləşdirmək, səcdə etmək. Bütlərə pərəstiş etmək. – Bir güruh eylər pərəstiş vəhdətə. . H. C.. // Dərin hörmət. 2. məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sitayiş — is. <fars.> Pərəstiş, tapınma; dərin ehtiram, hörmət. Sitayiş etmək – 1) ibadət etmək, pərəstiş etmək, tapınmaq, ilahiləşdirmək. Hələ tarixi miladidən çox çox əvvəl atəşpərəstlik meydana çıxdığı zaman bizim qədim babalarımız bir sıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tapınma — 1. «Tapınmaq»dan f. is. 2. is. Sitayiş, səcdə, pərəstiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqdis — is. <ər.> klas. Müqəddəs bilmə, müqəddəsləşdirmə, sitayiş etmə, tapınma. Təqdis etmək – müqəddəsləşdirmək, sitayiş etmək, tapınmaq. <Bir mələk Şeyx Sənana:> Səni təqdis edər mələklər, inan; Heç təlaş etmə gəl, böyük Sənan! H. C..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”